Kjeldebotn skole - Kjeldebotn

Go to content

Main menu:

Kjeldebotn skole

Diverse i Kjeldebotn

Noen ord om skolen.

Kjeldebotn skole
er en fådelt 1-7 skole. Skolen er aktiv i forhold til bygda, både i form av prosjekter og forestillinger.  

Bygningene er fra tre tidsperioder, den eldste bygningen fra ca. 1938, gymnastikksal og samfunnshus fra 1970 og ny fløy med kontorer, personalrom og spesialrom fra 1987.

Skoleplassen vender mot sjø og elv. Vi har ny ballbinge og god plass ellers på området. Videre er det sklie, husker og annet lekeutstyr for de minste. Idrettsbanen med lysløype ligger bare 500 meter fra skolen. Der kan man også gå fine skogsturer både sommer og vinter langs etter stier og veier.

Å bruke naturen til alle årstider er viktig for oss og
målet vårt er at alle elevene skal få mulighet, til å være ute minimum en dag pr. måned gjennom hele året.

Elevbedrifter har vi hatt etablert på skolen siden 1991. Elevene lærer litt om arbeidsliv før og nå, ressurser og muligheter, lokalsamfunnet, bedriftsetablering osv.

Sentralt i vår satsing står leseopplæring og satsing på tilpasset opplæring. Gode lesere er målet vårt,
Alle våre elever skal behandles som likeverdige individer og gis mulighet til utvikling og framgang. Alle elevene har krav på en respektfull behandling. Når elevene går ut fra denne skolen, skal de være summen av de mennesketypene som beskrive i den generelle delen, nemlig ”Det integrerte mennesket”.

Skulle du ønske å vite mer, ta kontakt med skolen på tlf. 76929290 eller e-post: kjeldebotn.skole@ballangen.kommune.no

Kjeldebotn Skole
Kjeldebotn Skole
Kjeldebotn Skole
Kjeldebotn Skole
Back to content | Back to main menu